Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Over ons

NAH Netwerk Zuidoost Brabant

In het NAH Netwerk Zuidoost Noord-Brabant werken 19 (boven-)regionale instellingen samen om goed passende zorg te bieden aan kinderen en volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. 

Sinds 1995 heeft de regio Zuidoost Brabant een NAH Netwerk. In dit netwerk zijn een aantal organisaties uit de regio vertegenwoordigd die intensief samenwerken. Het NAH Netwerk heeft tot doel de diagnostiek, behandeling, hulpverlening en participatie van mensen met NAH beter te stroomlijnen. Daarnaast is de laatste jaren het bewustzijn gegroeid dat mensen met NAH geholpen zijn met een integrale benadering vanuit verschillende disciplines en sectoren waarvan ook de domeinen wonen, arbeid, scholing, dagbesteding en vrije tijd onderdeel moet uitmaken. Dit vraagt om structurele afstemming en samenwerking, zodat de NAH getroffene en diens omgeving niet tussen wal en schip valt. 

Het Netwerk wordt ondersteund door de ketencoördinator. Cliënten met NAH en hun mantelzorgers, professionals en belangenorganisaties kunnen een beroep doen op dit netwerk. 

Doelstelling 

Het bevorderen van de ketenregie voor en met cliënten met Niet- Aangeboren Hersenletsel en het ontwikkelen, vergroten, uitwisselen en promotie van kennis. Ondersteuning en facilitatie van (wetenschappelijk) onderzoek m.b.t. de zorg voor de doelgroep cliënten met Niet-Aangeboren Hersenletsel. De vorming van regionale (kennis)netwerken waarin de gespecialiseerde zorg en dienstverlening aan cliënten met Niet-Aangeboren Hersenletsel verder wordt uitgewerkt en beschikbaar wordt gesteld aan cliënten en derden. 

De doelstelling van het samenwerkingsverband:

  • Het bevorderen van de ketenregie voor en met cliënten met Niet-Aangeboren hersenletsel (van zowel de professional als de organisatie).
  • Opgedane kennis met betrekking tot de zorg en de dienstverlening aan deze cliënten verder ontwikkelen, uitbouwen, uitwisselen en promoten.
  • Ondersteuning en facilitering van (wetenschappelijk) onderzoek m.b.t. de zorg voor de doelgroep cliënten met niet-aangeboren hersenletsel.
  • Vorming van regionale (kennis) netwerken waarin de gespecialiseerde zorg en dienstverlening aan cliënten met niet-aangeboren hersenletsel verder wordt uitgewerkt en beschikbaar wordt gesteld aan cliënten en derden.

Het NAH netwerk heeft daarnaast een Informatie- en adviespunt geopend waar zowel getroffenen, familieleden, mantelzorgers en hulpverleners vragen op alle terreinen over NAH kunnen stellen. Het Informatie- en adviespunt dient tevens als toegangspoort tot het Hersenletselteam.

Het Informatie- en adviespunt is gevestigd binnen MEE Zuidoost Brabant onder verantwoordelijkheid van het NAH netwerk.

Organogram 

De organisaties verbonden aan NAH Netwerk Zuidoost Brabant

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech